Tűrés, kiegyezés és fellendülés (19. század második fele) | Magyar Nemzeti Múzeum

A szabadságharcot követő megtorlások, a Kossuth-emigráció, a Bach-korszak abszolutizmusa, valamint a kiegyezés emlékei mellett képet kapunk a korszak gazdasági és tudományos-technikai fejlődéséről, valamint társadalmi feszültségeiről is. A Millennium grandiózus ünnepségeinek lázában égő századvég divatjáról a korabeli utcarészlet mesél, míg a korszak társasági életének egy szeletét a kávézóbelső idézi.

Érdekességek:

  • A telefonhírmondó, a rádió elődje 1893-ban szólalt meg először Budapesten, és ugyanebben az évben gyulladtak fel a villanylámpák a legforgalmasabb pesti utcákon.
  • Deák Ferenc, miután eladta kehidai birtokát, a kiállításban is látható kedvenc bútorait az Angol Királynő szállodába, majd utolsó lakhelyére, gyámleánya házába is magával vitte.