3.3.4. Koncessziók

Az MNM nem végez a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. szerinti koncesszióba adható gazdasági tevékenységet.