Régészeti Tár

A Régészeti és Középkori Főosztályok összevonásával 2004-ben alakult Régészeti Tár alapvető feladata a Magyarország területén előkerült régészeti leletanyag tudományos kutatása, feldolgozása és őrzése. A Magyar Nemzeti Múzeum a megalapításától a trianoni békekötésig terjedő időszakban a történeti Magyarország teljes területéről származó leletanyagot gyűjtötte, így az akkor bekerült műtárgyak is a jelenlegi gyűjteményekben vannak. A 20. század második felétől a magyarországi régészeti ásatások leletanyaga nagyobbrészt a helyileg illetékes múzeumokban került elhelyezésre. Az országosan kiemelkedő jelentőségű ásatások vezetésével (Vértesszőlős, Kölked-Feketekapu, Heténypuszta, Zalavár, Doboz, Feldebrő, Gyulai vár stb.) az ilyen módon itt elhelyezett leletanyag révén a Régészeti és Középkori Osztály azonban továbbra is megőrizte szakmai jelentőségét. A Tár kutatói tudományos munkásságuk mellett az egyetemi képzésben és a tudományos élet megszervezésében is kiveszik részüket.