2.6. Testületi szervek döntéshozatala, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Az MNM-nek nincsenek testületi szervei