1.2. A felügyelt költségvetési szervek

MNM nem rendelkezik az irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervvel.