A kommunista rendszer kiépülése és összeomlása (1945-1990) | Magyar Nemzeti Múzeum

A kiállítás befejező részében enteriőrök sora idézi fel az 1945-től 1990-ig, a rendszerváltásig tartó korszakot. Így jelenik meg az ötvenes évek első felének személyi kultusza, a nehézipar túlzott fejlesztésével, a szövetkezetesítéssel, koncepciós perekkel terhes időszak. A Kádár-korszakot, az 1956-os forradalom eseményeit követő megtorlásoktól a rendszer konszolidációján át az első szabad választásokig követhetjük nyomon.

Érdekességek:

  • Az 1950 és 1953 között működő, szovjet gulág - mintára felállított recski kényszer-munkatáborból csupán egy embernek sikerült megszöknie és kijutnia Nyugatra, ahol beszámolt a sajtónak az addig eltitkolt tábor létezéséről.
  • 1989 augusztusa és szeptembere között, annak ellenére, hogy több mint 100.000 szovjet katona állomásozott Magyarországon a kormány mégis megnyitotta az ausztriai határt a kelet-német turisták előtt. Az európai országok keleti és nyugati tömbjét elválasztó szögesdrót egy darabját helyeztük el a kiállításban.