Történeti Tár | Magyar Nemzeti Múzeum

Történeti Tár

Feladatai:

A történelmi Magyarország újkortól napjainkig terjedő időszakából származó, a magyar történelmi és művelődéstörténeti folyamatokhoz, eseményekhez kapcsolódó, a kiemelkedő magyar történelmi személyiségekhez kötődő emlékek, relikviák, tárgyi és írásos forrásanyagok gyarapítása, nyilvántartásba vétele, őrzése, tudományos feldolgozása, a közművelődés és a kutatás szolgálatába állítása. Országos gyűjteményeket is gondoz, korszakhatárok nélkül.

Részt vesz a hazai történeti muzeológiai képzésben.

A Tár szakmai felügyeletet biztosít a külföldi magyar történelmi emlékhelyek (II. Rákóczi Ferenc Emlékház, Rodostó; Thököly Imre Emlékház, Izmit-Kocaeli; Bartók Béla Múzeum, Osmaniye; Kossuth Múzeum, Küthaya; Kossuth Emlékház, Sumen; Auschwitz) kiállításainak létrehozása és működtetése felett.

A17 fő munkatársat foglalkoztató Történeti Tár élén tárigazgató áll, aki a munkáját a főigazgató és a gyűjteményi főigazgatóhelyettes irányításával végzi.