Kő restaurátor műterem

A műterem az ásatásokból és épületekből származó római és középkori kőfaragványok, műalkotások illetve a kő töredékek tisztítását, konzerválását, restaurálását, állagmegóvását, rekonstrukciók készítését, a tárgyak kiállításokra való előkészítését végzi. Kapcsolatot tart a rokon szakterületekkel (műemlékvédelem, geológia, kémia stb.) és hatékony együttműködésre törekszik a restaurátori munkában.