Műtárgyvédelmi és Restaurátor Főosztály

A Magyar Nemzeti Múzeum értékes és jelentős műtárgyainak fennmaradását a Műtárgyvédelmi és Restaurátor Főosztály munkatársai teszik lehetővé. Ez a munka magában foglalja a képző- és iparművészeti alkotó képességet, a természettudományos elemző gondolkodást valamint a tárgyi kultúra sokrétű ismeretét. A kiemelkedő tudású restaurátorok munkájuk során felhasználják a korszerű anyagvizsgálati lehetőségeket, alkalmazzák a legújabb technikákat és módszereket. Ezáltal biztosítják a műkincsek hosszú távú megőrizhetőségét és azok szakszerű gondozását. Az utóbbi időben egyre nagyobb hangsúlyt kapott a megfelelő műtárgykörnyezet kialakítása, a megelőző műtárgyvédelem. Ennek megtervezésében, kidolgozásában és megvalósításában jelentős szerepet játszanak a főosztály munkatársai. Ismereteikkel és szakértői tevékenységükkel elősegítik az ország más múzeumainak műtárgyvédelmi tevékenységét is. Eredményeiket különféle hazai és nemzetközi szakmai folyóiratokban, évkönyvekben teszik közzé. Hazai és nemzetközi szakmai konferenciákat szerveznek, regionális kapcsolataikkal összefogják és elősegítik a szomszédos országokkal történő rendszeres szakmai eszmecserét. Szoros és folyamatos kapcsolatot ápolnak a hazai és külföldi intézmények vezető műtárgyvédelmi szakembereivel, szervezeteikkel így elősegítik az ott dolgozó restaurátorok szakmai továbbképzését.