Legújabbkori képzőművészeti gyűjtemény

Történelmi Képcsarnok

A magyar vonatkozású hungarica ábrázolások legfontosabb gyűjteménye.

Az 1948-ban megalakult Magyar Munkásmozgalmi Intézet a Magyar Dolgozók Pártja intézménye volt és feladatául a magyar és nemzetközi munkásmozgalom történetére és jelenére vonatkozó anyagok tervszerű gyűjtését határozták meg. A főleg a kommunista pártpropaganda célját betöltő intézetben csak 1955-ben alakult meg a Múzeumi Alosztály, mikortól már szakleltárkönyvekben tartották számon a meglévő műtárgyállományt. Ennek jogutódjaként alakult meg 1957 januárjában az önálló Legújabbkori Történeti Múzeum, mely 1966-tól Magyar Munkásmozgalmi Múzeum néven folytatta működését. 1990-ben, a rendszerváltáskor a múzeum beolvadt a Magyar Nemzeti Múzeumba, így a Képzőművészeti Gyűjteménye a Történelmi Képcsarnokba tagozódott be. A gyűjtemény főleg 20. századi ábrázolásokat tartalmaz, melyek között kiemelkedőek az olyan bal oldali kötődésű művészek festményei, mint Bortnyik Sándor, Dési Huber István vagy Derkovits Gyula, míg a jelentős grafikai állományban fontos szerep jut a különböző propagandisztikus alkotásoknak (plakátok, karikatúrák), valamint a háborús ábrázolásoknak, hadifogoly- és lágerrajzoknak.