Vegyesgyűjtemény I.

Történeti Tár

A történelmi Magyarország újkortól napjainkig terjedő időszakából származó emlékek tára.

A Vegyes Gyűjtemény – amely voltaképpen a Vegyes Régiségek Gyűjteményének nevezhető – anyaga sokrétű, változatos. Ide ma különböző típusú tárgyegyüttesek, régiségek tartoznak. Némelyik ipartörténeti becse miatt érdekes. Esetenként a tárgy különlegessége, egyedisége, érdekessége vagy kincsértéke dominált. A Vegyes Gyűjtemény anyagait csak részben lehet egységesíteni. Ez megmutatkozik a jelenlegi összetételben is.

Szobrok, kisplasztikák, domborművek.

A Magyar Nemzeti Múzeum kezdettől foga gyűjtött szobrászati alkotásokat. Ezekből az idők folyamán számos más gyűjteményt gazdagítottak. Már a 19. század elején felvetődött egy Nemzeti Pantheon megteremtésének a gondolata. Ezáltal a múzeum a magyar történelem és kultúra nagyjainak emlékhelyévé vált volna. Ennek érdekében számos szobrász kapott megrendeléseket. A halotti maszkok sora is kultikus jelleget őriz.

Öntöttvas tárgyak.

Magyarországon először a 16. század második felében tudtak olyan minőségű folyékony vasat előállítani, amely alkalmas volt mintázott forma egyenletes kitöltésére. A technikai újítások az itt őrzött műtárgyakban is kimutathatók. A Munkácson dolgozó tehetséges szobrász, Schossel András készített először portrészobrot Kossuth Lajosról.

Életmód, háztartási és lakberendezési gyűjtemény.

A 19. század végén több igen kvalitásos, 18. században készült rézedény került a gyűjteménybe. Ezek alkották a konyha felszerelését. A melegítő eszközök jellegzetes kellékei a 18–19. századi élet komfortosabbá tételét szolgálták. A vasalókat több mint 30 darab képviseli. A bronzmozsarakat nemcsak a háztartásban, de a gyógyszer- és puskaporgyártásban is használták. A világítóeszközök közül a legkülönbözőbb típusok (bányászmécsesek, kandeláberek, falikarok, gyertyatartók) találhatók a gyűjteményben. Az íróeszközök számos fajtája is gyűjtemény részét képezi.

Mértékek, mérlegek.

A súlyok története szorosan összefügg két ősi tevékenységgel, a kereskedéssel és az adózással. Az országban nem volt egységes mértékrendszer, ezek meghatározása helyhatósági jog volt. A gyűjteményben számos típust találunk ennek alátámasztására. Különböző űr- és súlymértékek hitelesítésére alkalmas eszközök is szép számban találhatók itt.