Újkori Vasláda Gyűjtemény

Történeti Tár

A történelmi Magyarország újkortól napjainkig terjedő időszakából származó emlékek tára.

Az önálló újkori vasládagyűjtemény az 1950-es években lezajlott átszervezések során jött létre az akkor kialakított Újkori Osztály keretei között. Harminc darabból áll, 17–19. századi emlékanyagot őriz. A ládák többsége a 18. és a 19. századból való. Az egyes darabok régészeti ásatásból, ajándékozás, vásárlás útján kerültek múzeumba a 19. század második felétől kezdődően. Kiemelkedő műtárgyai a magyar koronázási jelvényeket egykor őrzött vasláda, valamint az ún. Rákóczi-láda, amely a múzeum állandó történeti kiállításának egyik ékessége.