Újkori Dokumentumgyűjtemény

Történeti Tár

A történelmi Magyarország újkortól napjainkig terjedő időszakából származó emlékek tára.

Az Újkori dokumentumgyűjteményt 1961-ben hozták létre. Létrejöttében fő szerepet a kiállítási igények játszották. Másrészt az Újkori Osztály más gyűjteményeibe bekerült műtárgyakhoz igen gyakran kapcsolódtak szorosan a tárgyhoz fűződő iratanyagok. Harmadrészt az Újkori Osztály létrejötte előtt is kerültek a múzeumba dokumentumok, amelyeket a gyűjteménybe olvasztottak be.

A kollekció a Nemzeti Múzeum gyűjtési körének megfelelően minden magyar vonatkozású, Magyarország történetéhez kapcsolódó, 16–20. század között keletkezett dokumentumot gyűjt.  Ezek közül kiemelkednek az uralkodók által adományozott címeres nemeslevelek, a céhes kézművesiparra vonatkozó dokumentumok, társaságokhoz, egyesületekhez, intézményekhez - elsősorban a Nemzeti Múzeumhoz - köthető iratok. Az 1848–49-es iratanyag a forradalom és szabadságharc történetének hétköznapjait jeleníti meg. Nagyobb gyűjteménycsoportot alkotnak az 1918–1919-es évek eseményeit megörökítő írásos emlékek. A gyűjtemény bővülését a Hangszergyűjteménybe került műtárgyakkal bekerülő iratanyag is elősegítette. Vannak a gyűjteménynek olyan darabjai, amelyek nem alkotnak csoportot, de jelentős dokumentumok, amelyek személyekhez (pl. Kossuth Lajos, II. Rákóczi Ferenc, Türr István stb.) és jelentős eseményekhez köthetők. 1963-ban Stippek József és Stippek János ajándékozták a múzeumnak gyűjteményüket, amely elsősorban családtörténeti vonatkozású iratokat tartalmaz.