Textilgyűjtemény

Történeti Tár

A történelmi Magyarország újkortól napjainkig terjedő időszakából származó emlékek tára.

A Magyar Nemzeti Múzeumban a textíliák és öltözékek gyűjtését a múzeum kettős, régészeti és történeti profilja határozza meg. Éppen ezért őrizzük itt a magyar történelmi múlt szereplőinek ruhadarabjait, vagy olyan tárgyakat, amelyek valamilyen történelmi eseményekhez kötődnek. A kiemelkedően jelentős műtárgyaink sorában mindenek előtt meg kell említenünk a koronázási palástot, és I. Mátyás király trónkárpitját.

Az összesen 26 ezer tárgyat számláló gyűjtemény legnagyobb része öltözet. A 16. századtól kezdve a 20. századig megtalálhatók az állami vagy egyházi ünnepeken viselt díszruhák, de az egyén életének fontos eseményein felöltött esküvői, keresztelő, temetési öltözetek is. Az arisztokrácia és a gazdag polgárság ruhadarabjait és az öltözetet kiegészítő fejfedőket, lábbeliket, tarsolyokat, napernyőket legyezőket, főképpen a 18. századtól kezdve őrzünk. A világi ruhadarabokon kívül rendkívül kvalitásos egyháziak, miseruhák is tartoznak a gyűjteménybe, a 15. századtól kezdve a 19. század végéig.

Gazdag és különleges csoport a 17-18. században arany- és selyemfonallal kihímzett, un. úrihímzéses ágy- és asztalneműk továbbá úrasztali terítők, de a 19-20. századból származó lakástextília, köztük függönyök, ágyterítők, terítők is a gyűjtemény részei. Külön csoportot képeznek a 17-19. századi díszes lótakarók és a többségükben festett zászlók.

A legújabbkori textilgyűjtemény közel 10 000 műtárgya - viselet, lakás- és "politikai" textil, zászló - a modern társadalom sokszínű tárgyi világát tükrözi. Kézimunka és gyáripari termékek, egyedi darabok és sorozattermékek egyaránt gyűjtési körébe tartoznak. A korszak jelentős történelmi alakjainak személyes tárgyai - a Nemzeti Múzeum hagyományainak megfelelően - különösen becsesek. Az elmúlt évtized kiemelkedő gyarapodása volt Horthy Miklós, Kádár János és Antall József személyi anyaga. A 20. század különféle társulatait, egyesületeit és mozgalmait megörökítő zászlók, emlékkendők és karszalagok illetve az egyenruhák a társadalomtörténeti kutatás fontos forrásai és a történeti kiállítások nélkülözhetetlen kellékei. A mindennapok névtelen tárgyai a kollekció leggyorsabban gyarapodó és ugyancsak figyelemreméltó részét képezik.

A gyűjtemény legszebb és legértékesebb darabjai az állandó történeti kiállításon láthatók; közülük is kiemelkedik a Nagy Sándor által tervezett országos cserkészzászló, a Szent-Sír Lovagrend öltözéke, a Tüdős Klára által tervezett magyaros díszruha illetve az auschwitzi női és férfi rabruha és Nagy Imre börtönben viselt házikabátja.