Térképgyűjtemény

Történeti Tár

A történelmi Magyarország újkortól napjainkig terjedő időszakából származó emlékek tára.

A Térképgyűjtemény közel 1000 db 19-20. századi, főleg nyomtatott térképet tartalmaz, amelyek rendeltetésük szerint katonai, közigazgatási, politikai, propaganda és idegenforgalmi csoportokba sorolhatóak.  A térképek között megtaláljuk többek között, az 1838-as árvíz-, a Fővárosi Közmunkák Tanácsának városrendezési térképét, Teleki Pál „Vörös térképének” korabeli másolatát, a trianoni béke határkijelölő bizottságának térképeit, vagy a budapesti gettónak a Zsidó Tanács irodájából származó 1944. évi térképét is.