Szabadkőműves Gyűjtemény

Történeti Tár

A történelmi Magyarország újkortól napjainkig terjedő időszakából származó emlékek tára.

A múzeum egyik legfiatalabb gyűjteménye. A Nemzeti Múzeumba a 19. második felétől kezdve kerültek szórványosan szabadkőműves tárgyak és iratok, elsősorban hagyatékból, vásárlás vagy ajándékozás útján. Az önálló gyűjteménnyé váláshoz három jelentős "bekerülési hullám" vezetett, amelyet az 1928, 1950 és 1981 évszámok jelölnek. A gyűjtemény végigkíséri a magyarországi szabadkőműves mozgalom három évszázadon átívelő történetét. 1981-ben Auer Miklós magángyűjteményének megvásárlása nyomán került sor az önálló múzeumi gyűjtemény megalapítására, amely üvegpoharak, pecsétnyomók, bélyegzők, fényképek, könyvek, képek, metszetek, iratok, nyomtatványok, textíliák, bőrkötények, bőrtáskák, plakettek, jelvények százait foglalja magába.

1987 óta a múzeum rendszeresen szerepelteti a szabadkőművességet történeti témájú kiállításaiban, publikációkban.. Így mindenekelőtt a Magyarország történetét bemutató állandó történeti kiállításban, jelezve, hogy a szabadkőművesség története - bár korszakonként különböző mértékben - szerves része a magyar történelemnek a felvilágosodástól kezdve napjainkig. A gyűjteménynek önálló bemutatkozása, kiállítása Brüsszelben volt az Europalia Hungaria rendezvénysorozathoz kapcsolódóan a brüsszeli Musée Belge de La Franc-Maçonnerie meghívására 1999 telén.

Részletesebb információk a Magyar Nemzeti Múzeum történeti évkönyve, a Folia Historica egyes köteteiben találhatók. A teljes gyűjteményről önálló katalógus készül.