Röplapgyűjtemény

Történeti Tár

A történelmi Magyarország újkortól napjainkig terjedő időszakából származó emlékek tára.

A Röplapgyűjtemény a politikai tárgyú szórólapokat foglalja magában. A gyűjtemény a 19. század elejétől napjainkig, közel 20 ezer dokumentumot őriz. A röplap, - röpirat, brossura általában a társadalom szélesebb rétegeinek politikai mozgósítására szolgáló eszköz, és rendszerint a válságos időszakokban, a jelentősebb társadalmi változások idején szaporodik el. A gyűjtemény anyagának legnagyobb része tehát az 1848-49-es forradalom, és I. és II. világháború, az 1918-19-es forradalmak, a koalíciós idők, 1945-48 illetve a legutóbbi rendszerváltás idejéből származik. Az 1956-os gyűjtemény országosan is a legjelentősebbnek számít. Ugyancsak számottevő a különböző országos és helyhatósági választások propaganda anyaga, különös tekintettel a rendszerváltozás, illetve az azt követő időszak számolatlanul, de rendszerezve őrzött dokumentumaira.