Plakátgyűjtemény

Történeti Tár

A történelmi Magyarország újkortól napjainkig terjedő időszakából származó emlékek tára.

Az 1957-ben alapított Legújabbkori Történeti Múzeum önálló gyűjteményeként kezdte működését. Az intézményi összevonás után az 1990-es évek elejétől a Magyar Nemzeti Múzeum Legújabb Kori Főosztályának, 2003 őszétől Történeti Tárának egyik önálló gyűjteménye.

Gyűjtőköre általános köztörténeti:

Legkorábbi darabjai az 1848-as forradalom és szabadságharc hirdetményei; szép példányokkal rendelkezik a századfordulós évtizedek kereskedelmi és kulturális reklámjából, a szociáldemokrácia teljes történetét reprezentáló falragaszokból, az országgyűlési választások utóbbi 100 évének pártplakátjaiból, az I. és II. világháborús hátország katonai és politikai propagandájából, az 1918/19. évi forradalmak világszínvonalú avantgard plakátjaiból, az 1920-30-as évek területvédő és reviziós mozgalmainak utcai lenyomataiból, az 1945-48-as évek többpártrendszerét valamint az újjáépítést reprezentáló ismét világszínvonalú terméséből.

Az 50-es évek szocreál-os  utcatapétái együtt élnek itt az 1956-os őszi forradalom és szabadságharc lázas falragaszaival, a 60-80-as évek lassú  fogyasztói emelkedésének reklámtükröződései a politikai ünnepek merev képi sémáinak egyre cizelláltabb újrafogalmazványaival, .a 30-60-as évek, filmplakátjai az ORI által működtetett könnyűzene beat-pop-rock koncertjeivel, s végül a rendszerváltozás,  majd az újra többpártivá váló rendszer közéleti – kereskedelmi, kulturális, sport, egészségügyi, vallás-rendezvényi lenyomataival.

 A gyűjtemény 2/3-át kitevő szöveges, dokumentatív falragaszok mellett az alkalmazott grafika olyan jeles alkotóinak munkái teszik ki a kiállításokon, filmeken, kiadványok illusztratív képmellékleteként szívesen szerepeltetett harmadot, mint Bér Dezső, Bíró Mihály, Faragó Géza, Pólya Tibor, Kónya Sándor, Sátory Lipót, Berény Róbert, Haranghy Ödön, Irsai István, Konecsni György, Gönczi-Gebhardt Tibor, Bortnyik Sándor, Pór Bertalan, Uitz Béla, Bottlik Géza, Pál György, Tedesco Anna, Gábor Pál, Filo (Fischer Ilona), Bánhidi Andor, Czeglédi István, Ék Sándor, Zala Tibor, Hincz Gyula, So-ky (Soós László és Kemény Éva), Macskássy, Máté András, Schmal Károly, Kemény György, Árendás József, Bakos István, Szykszyan Wanda, Vasarely, Pócs Péter, Duczky Krisztof, Pinczehelyi Sándor, Pintér Ferenc, Kara György, Orosz István, Aba Béla és mások.

A gyűjtemény mintegy 45.000 db-ból áll, ez évről évre jelentősen gyarapodik -   elsősorban kurrens anyagokkal. Adataik 95%-a a kutatók számára számítógépen is hozzáférhető, 6000 db-ról mellérendelt digitális képanyaggal is rendelkezünk.

Elhelyezésük leltári számsorrendben, A/0-s ún. rajztároló fémszekrényekben a Magyar Nemzeti Múzeum épületének III. emeletén kialakított légkondicionált raktárban.