Pecsétnyomó Gyűjtemény

Történeti Tár

A történelmi Magyarország újkortól napjainkig terjedő időszakából származó emlékek tára.

A Pecsétnyomó Gyűjtemény a Magyar Nemzeti Múzeum legrégebbi múltra visszatekintő műtárgycsoportjainak egyike. 1814-ben, az Érem- és Régiségtár megalakulásakor a 83 pecsétnyomó, illetve pecsét a múzeum legnagyobb gyűjteményét alkotta.

A gyűjtemény ma is egyike - a Magyar Országos Levéltár pecsét- és pecsétnyomó anyaga mellett - hazánk legjelentősebb szfragisztikai kollekcióinak, mind számarányát, mind pecséttani, művelődéstörténeti értékét tekintve. Fontos forrásként szolgál a történettudomány számos ága, többek között a hivatal-, település-, ipar-, egyház- és családtörténet számára.

Gyűjtőköre a történelmi Magyarország területe, időben a 13. századtól a 20. század elejéig terjed. A pecsétnyomókon kívül tartalmaz verőtöveket, bélyegzőket, valamint pecséteket, bullákat, pecsétmásolatokat is. Számos kiemelkedő értékű középkori tipárium az Ötvösgyűjteményben van jelenleg elhelyezve, melynek jó része a múzeum állandó kiállításán megtekinthető. Az oszmán pecsétnyomókat a Török Gyűjteményben őrzik.

Uralkodói pecsétjeink, pecsétnyomóink közül a legbecsesebbek közé tartozik III. Béla és IV. Béla király aranybullája, Kemény János erdélyi fejedelem pecsétnyomója, II. Rákóczi Ferenc pecsétnyomói, Batthyány Lajos, az első felelős magyar miniszterelnök pecsétnyomói. Különösen gazdag a gyűjtemény az 1848-49-es forradalom és szabadságharc pecsétnyomó anyagában. A várostörténet korai emlékei közül említhető az esztergomi latinok kettős pecsétnyomója a 13. század első feléből - amely a legkorábbi városi tipáriumunk -, valamint Újbánya (ma: Nová Baňa, Szlovákia) város három pecsétnyomója a 14. századból. Figyelemreméltó Zemplén vármegye pecsétnyomójának arany nyomólapja, melynek hátoldalán a tipáriumot vésető főispán, Homonnai Drugeth Bálint neve és a készítés éve (1603) olvasható. Főpapi pecsétnyomóink sorából kiemelkedik Henrik croyai püspök pecsétnyomója a 14. századból. A gyűjtemény különösen gazdag céhtörténeti emlékekben is. A családi címeres, főnemesi, nemesi pecsétnyomók hazánk legjelentősebb történelmi családjainak (pl. Pálffy, Teleki, Esterházy) emlékei.