Óra- és Műszergyűjtemény

Történeti Tár

A történelmi Magyarország újkortól napjainkig terjedő időszakából származó emlékek tára.

Az óra nem csupán időmérő eszköz, hanem szemet gyönyörködtető műkincs is, az óragyűjtés régi úri passzió. A Magyar Nemzeti Múzeum első leltárkönyve, a Cimeliotheca 1825-ben már több "horologiumot" ismertet a műtárgyak között. Nagyon jelentős darabok kerültek be a múzeumba a Jankovich-gyűjteménnyel (többek közt Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem órája) az 1830-as években, a Delhaes-gyűjteménnyel, s az idők folyamán számos történelmi személyhez kapcsolódó óra is gyarapította a gyűjteményt. Az önálló Óra- és Műszergyújtemény az 1950-es években lezajlott átszervezések során jött létre.

A gyűjteményben találhatók

  •  napórák különféle típusai, ezek között kompendiumok (összetett műszerek) és asztrolábiumok is.
  •  bányák térképezéséhez szükséges eszközök – csupán kettő, de ezek unikális darabok, melyek azt mutatják, hogy a 16. században Magyarország élen járt a bányaművelésben s az ehhez szükséges műszeriparban.
  • mechanikus órák (fali-, asztali-, bútor-, és hordozható órák);

a műszerek közé soroltak be néhány máshová nem tartozó műtárgyat: pl. századfordulós fotóműhely anyagát, csillagászati távcsövet a 19. század első feléből.