Lakatosipari Gyűjtemény

Történeti Tár

A történelmi Magyarország újkortól napjainkig terjedő időszakából származó emlékek tára.

A Magyarország területén folytatott régészeti ásatások során számos kulcs, zár, s lakat került napvilágra. Ezekből az 1950-es években lezajlott gyűjteményrendezések, átszervezések eredményeként önálló gyűjtemény létesült, amely a feltárások mellett ajándékozás és ritkábban vásárlás útján gyarapszik. A gyűjtemény a lakatos mesterség termékeit és szerszámait foglalja magába a 13. századtól napjainkig Kiemelkedő darabjai a hazai lakatosipar remekei. Főbb tárgycsoportjai a kovácsmesterség remekei, szép mívű kulcsok, zárak, lakatok. A gyűjtemény külön egységét képezi két tucatnyi ostyasütővas a 17-19. századból.