Játékgyűjtemény

Történeti Tár

A történelmi Magyarország újkortól napjainkig terjedő időszakából származó emlékek tára.

Már a kezdetektől fogva megfigyelhető, hogy szórványosan egy-egy játék bekerült a múzeumba. József nádor 1812-ben a Magyar Nemzeti Múzeumnak ajándékozott egy francia zsetonos játékot, amelyről úgy vélték, hogy egykor Bethlen Gábor tulajdona volt. Más gyűjteményekben is fellelhetünk egy-egy értékes játékot. A régészeti leletek között például találhatók csontjátékok, illetve malomtábla bekarcolt töredéke, de az Ötvösgyűjtemény és a Vegyes Gyűjtemény is tartalmaz ilyen jellegű tárgyakat.

A Játékgyűjtemény lassú gyarapodásáról csak az 1930-as évektől beszélhetünk. Az 1950-es években került sor a gyermekjáték-gyűjtemény létrehozására. Míg eddig csupán alkalomszerűen jutott egy-egy kultúrtörténeti értéke miatt becses tárgy a gyűjteménybe, most megkezdődött a tudatos játékgyűjtés. Ezzel együtt megélénkült az érdeklődés a játékok története iránt, amit jól bizonyít a Tápay-Szabó Gabriella és Sándy Erika által rendezett "Magyar múzeumok játékkincsei" c. kiállítás látogatottsága is. A gyűjtemény jelenlegi összetétele a következő:

Babák, babajátékok. A gyűjteményben mintegy 240 különböző baba és majd félezer babaruha dokumentálja a különböző korok viselettörténetét. Az ősi babáknak kultikus szerepük vot, nehéz megmondani, hogy mikor lett belőlük játékszer. A babáknak "lakniuk" is kell valahol, ezért a babaházak is helyet kaptak a raktárakban. Báró Prónay Róza két szobás babalakása az 1860-as évek otthonosságát tárja elénk.

Játékmackók. A mackó mint gyerekjáték a 20. század elején jött divatba. Margaret Steiff legtöbb mackóját 1903-08 között forgalmazták.

Mechanikus játékok. A zenélő vagy bonyolultabb mechanikus szerkezetű játékok egykor a fejedelmi udvarok különleges látványosságai voltak. A 19. század második felétől tömegesen jelentek meg az ilyen jellegű játékszerek.

Fiújátékok. A gyűjtemény szép számmal őriz kimondottan fiúknak készült játékokat: festett soktornyú játékvárat; a nagy csatákban részt vevő fa, fém, papírmasé és kivágható papírkatonákat. A tárgyak a "férfias" életpályára készülő gyermekek lelkivilágát készítették elő.

Technikai és optikiai játékok. Ezek a szerkezetek a legkülönfélébb technikai eszközök kicsinyetett mását örökítették meg. Találunk gőzgépet, írógépet és számos optikai játékot.

Fa- és építőjátékok. A német fajátékok már a 19. század kezdetétől jól ismertek voltak Magyarországon A játékok többsége híven őrzi a régi hagyományokat.

Papírjátékok. A kártyajáték Magyarországon feltehetően Mátyás király uralkodása idején tűnt fel. A gyűjteményben a legkorábbi darab az 1784-es évszámot viseli. A papír igazából a 19. században vált a játékszerek minőségi alapanyagává, a nyomtatási technikák fejlődésével tömegáruként, mégis változatos, igényes formában jutott ez a vásárlókhoz. A gyűjtemény igen változatos játékokat - papírszínház, képkirakó mozaikrejtvény, karácsonyfadíszek, táblás társasjáték - őriz.