Ipartörténeti Gyűjtemények

Történeti Tár

A történelmi Magyarország újkortól napjainkig terjedő időszakából származó emlékek tára.

Az összefoglaló címszó alatt több gyűjteményt, gyűjteményi egységet foglal magába, így a tényleges Ipartörténeti, a Lakatosipari gyűjteményt, az Újkori vasládagyűjteményt, Újkori Haranggyűjteményt, valamint a Büntetőeszköz-gyűjteményt.

1952-ben, az addigi Történeti Tár megosztása révén létrejött Újkori Főosztály keretei között alakították ki az önálló Ipartörténeti gyűjteményt. A különféle tárgycsoportot alkotó műtárgyak átrendezése, átsorolása elhúzódott 1961-–62-ig. A gyűjtemény a magyar kézművesipar és kisebb részben a magyar gyáripar történetéhez kapcsolódó tárgyak és dokumentumok tárháza. Jeles darabjai a céhtörténeti emlékek, egyes mesterségeket képviselő műhelyek felszerelése, szerszámai. Anyaga a szerteágazó ipar- és technikatörténet ásatás, vásárlás, ajándékozás útján múzeumba került emlékeit tartalmazza. Kiemelkedő darabjai a hazai kézművesipar remekei, a 19. és 20. század iparfejlődésének emlékei. 17-20. századi emlékanyagot őriz, mintegy 500 darabot tartalmaz.

Egyneműségük és darabszámuk miatt külön gyűjteményt alkotnak a lakatosipari emlékek. A Magyarország területén folytatott régészeti ásatások, valamint a múzeumi gyűjtőmunka - vásárlások, ajándékozás - eredményeképp az elmúlt másfél évszázad alatt a Magyar Nemzeti Múzeum jelentős lakatosipari gyűjteménnyel gyarapodott. Anyaga a magyarországi lakatosipar szerszámaiból és termékeiből tevődik össze. Kiemelkedő darabjai a hazai lakatosipar mesterremekei. A gyűjtemény mindenekelőtt a lakatos mesterség termékeit foglalja magába a 13. századtól a 20. századig. Főbb anyagcsoportjai a kovácsmesterség remekei, szép mívű kulcsok, zárak, lakatok. A II. világháború végén Budapest ostromakor komoly sérülés érte a múzeum épületét és egyes gyűjteményeit. Az 1945-ben pusztító tűzvész a Lapidáriumban elhelyezett lakatos készítményekben nagy kárt okozott, mintegy 500 tárgy elpusztult, ennek ellenére napjainkban 650 tételt foglal magába. A gyűjtemény külön egységét képezi két tucatnyi ostyasütővas a 17-19. századból.

Az 1950-es években lezajlott átszervezések során önálló Úkori vasládagyűjtemény is létrejött. Harminc darabból áll. 17-19. századi emlékanyagot őriz. Az egyes darabok ásatásból, vásárlás, ajándékozás útján kerültek múzeumba a 19. század második felétől kezdődően. Kiemelkedő műtárgyai a magyar koronázási jelvényeket egykor őrzött vasláda, valamint az ún. Rákóczi-kincsesláda. Néhány darabot számlál az Újkori Haranggyűjtemény, amely szinten az említett átszervezéseknek köszönheti létét, miként a Büntetőeszközök gyűjteménye is. 38 tételt kitevő állománya a 18-20. századból való. Vallató, megszégyenítő, kivégző eszközöket, valamint a fogvatartás „segédeszközeit” tartalmazza. Kiemelkedő műtárgya két hóhérpallos, amelyekkel a magyarországi jakobinus mozgalom vezetőit végezték ki 1795-ben.