Igazolvány- és Oklevélgyűjtemény

Történeti Tár

A történelmi Magyarország újkortól napjainkig terjedő időszakából származó emlékek tára.

Az igazolvány-oklevél gyűjtemény több mint 10. 000 dokumentumot őriz a 19. század első felétől napjainkig. A gyűjtemény legkorábbi emlékanyagai a céhes oklevelek, vándorkönyvek. Az I. világháború előtti korszakot többek között polgári egyesületek és érdekvédelmi szervezetek díszoklevelei, betegsegélyező és temetkezési egyletek oklevelei, igazolványai, ipari és mezőgazdasági kiállítások díszes oklevelei reprezentálják. A Horthy-korszak világát jellemzik a revizionizmushoz kapcsolódó iratok, a jobboldali pártok, szervezetek igazolványai, a vitézi oklevelek, a cserkész mozgalom iratai stb. Történelmünk legtragikusabb korszakáról, a holokausztról gettó igazolványok, menlevelek, koncentrációs tábori igazolások, munkaszolgálatra vonatkozó iratok tanúskodnak.

A gyűjtemény jelentős részét a magyar munkásmozgalomhoz kapcsolódó iratok teszik ki a századfordulótól az 1980-as évek végéig: tagsági-, küldött-, szakszervezeti igazolványok, oklevelek, baloldali politikusok iratai stb. A szocializmus hétköznapjait dokumentáló emlékanyagokat is nagy számban találunk (élmunkás igazolványok, sztahanovista oklevelek, ÁVH-s igazolványok, igazolások békekölcsön jegyzésről, beadási könyvek, kisdobos-, úttörő-, KISZ- igazolványok, oklevelek stb.).
A gyűjtemény gyarapítandó részét alkotják az 1956-os forradalom emlékanyagai, és a rendszerváltozásra vonatkozó, ill. az utána következő időszakot reprezentáló dokumentumok.

Nagy számban találhatók a gyűjteményben a mindennapi élethez nélkülözhetetlen igazolványok: útlevelek, munkakönyvek, személyi igazolványok, igazolólapok, gépjárművezetői igazolványok, vasúti igazolványok, belépők könyvtárba, uszodába, állatkertbe, sportéletet reprezentáló dokumentumok stb. Jelentős számban őrzünk iskolai bizonyítványokat, okleveleket, egyetemi diplomákat is.

Egyes történelmi személyiségek - többek között Nagy Imre, Horthy-család, Antall József, Grósz Károly, Rajk László, Vörös Vince -  iratanyaga is megtalálható a gyűjteményben.