Ereklyegyűjtemény

Történeti Tár

A történelmi Magyarország újkortól napjainkig terjedő időszakából származó emlékek tára.

A Magyar Nemzeti Múzeum eredeti rendeltetése eleve magában foglalja az ilyen, a történeti ereklye, relikvia jellegű műtárgycsoport létét, egykorú megnevezéssel "historiai egyéniségek emlékezethez fűződő kegyeleti emlékek" gyűjtését. Kialakulásában szerepet játszott az, hogy az egyes tárgyak bizonyos személyekhez köthetők. Így ismerkedhetett meg a közönség Mária Antoinette hárfájával, József főherceg nádori karosszékével, Hunyadi János vagy Rákóczi Ferenc evőeszközeivel.

A nagyobb kultusszal rendelkező történelmi nagyságok esetében tudatosabb gyűjtés történt. Ennek köszönhetően kerültek a Múzeumba Kossuth Lajos relikviái, vagy Deák Ferenc szobája. Személyes tárgyak, legyenek azok viseleti darabok, öltözék kiegészítők, mindennapos használati kellékek, vagy a lakás dísztárgyai találhatók itt. Kiemelt fontosságot kapott az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc hőseihez és vértanúihoz fűződő emlékanyag gyűjtése. Az ereklyetár leltárkönyvi bejegyzései szerint többek között Petőfi Sándor, Klapka György, Széchenyi István, Batthyány Lajos, Görgey Artúr, Bem József, Leiningen-Westerburg Károly, Kiss Ernő emléktárgyai kerültek a gyűjteménybe. Petőfi Sándor keretbe foglalt kokárdája jól támasztja alá ennek az elképzelésnek a megvalósulását.

A szabadságharc vezetői és hősei mellett az ereklyegyűjtemény jelentős számban őrzi a Habsburg származású magyar uralkodók és családtagjaik relikviáit. Kitüntetett tisztelet övezte József Antal János főherceget (1776-1847), Magyarország helytartóját és nádorát, aki szolgálatával rendkívül sokat tett az ország fejlődéséért. A Habsburg család tagjai közül Erzsébet királyné és Rudolf trónörökös vívott ki előkelő helyet a magyar nemzeti emlékezetben. A tragikus sorsú királyné tárgyait egykor külön emlékmúzeum őrizte.

Az érdeklődő az állandó történeti kiállításon, illetve katalógusokban és feldolgozásokban ismerkedhet meg a gyűjtemény darabjaival.