Egyedi Tárgyak Gyűjteménye

Történeti Tár

A történelmi Magyarország újkortól napjainkig terjedő időszakából származó emlékek tára.

E gyűjtemény a 20. század kimagasló közéleti- és politikai személyiségeinek, civil- és hivatalos szervezeteinek tárgyi anyagát foglalja magában, s fontos tárgyi anyagot tartalmaz hazánk jelentősebb történelmi csomópontjaira, eseményeire vonatkozóan is. Az előbbiekből következően e gyűjteménybe nem anyag- és tárgyfajták szerint kerültek, kerülhetnek tárgyak, hanem személyhez, szervezethez, eseményhez, stb. kötötten. Így e gyűjteményben jószerivel minden, más gyűjteményben fellelhető anyag- és tárgyfajta megtalálható.

Többek között Horthy Miklós, Horthy Istvánné, Teleki Pál, Bethlen István, Klebelsberg Kunó, Kun Béla, Rákosi Mátyás, Nagy Imre, Kádár János, Antall József, Göncz Árpád, stb. tárgyi emlékei is megtalálhatóak itt, valamint tematikus egységek: revíziós-, cserkész-, pártokhoz kötődő, VIT-tel (Világifjúsági Találkozó) kapcsolatos tárgyak, s nem utolsó sorban az eseményekhez köthető relikviák: kongresszusok, tüntetések, ünnepélyek, temetések emlékei.

Tárgyfajták szerint is csoportosíthatjuk a gyűjteményt. Kiemelten fontosak a zománc reklám- és hivatali táblák, ide tartoznak a kommunista ünnepélyek-felvonulások, a tüntetések táblái és az egyes korszakok jellegzetes utcanév-táblái (Mussolinitől Sztálinig). Jellegzetes darabjaink a serlegek, díjak, plakettek, melyek jórészt különböző dalegyletektől kerültek hozzánk, s egészen a 19. század végi serleg, illetve versenydíj-típusoktól a késő-szocializmus szocreál ízléséig nyomon követhetőek az egyes korok stílusirányzatai.

A gyűjtemény mintegy 5000 tárgyát 1999 óta új, modern raktárakban tároljuk, de természetesen a legszebb, legérdekesebb darabok az állandó kiállításon tekinthetőek meg.