Bélyegző- és Pecsétnyomó Gyűjtemény

Történeti Tár

A történelmi Magyarország újkortól napjainkig terjedő időszakából származó emlékek tára.

Bár a gyűjtemény anyagának túlnyomó részét a (gumi)bélyegzők alkotják, összetétele ennél jóval bonyolultabb, érdekesebb. A tárgyak között ugyanis számos különféle fajtájú pecsétnyomót találunk, néhány szárazbélyegzőt is őrzünk. Speciális csoportot alkotnak az aláírás-pecsétek és számos főnemesi család címerpecsétje, illetve a különféle illegális, a II. világháború alatt készült háborúellenes kézinyomda, klisé, nyomódúc és henger.

A gyűjteményben található anyag, bár nagy része a funkció, használat szerint egynemű, számos méretbeli, illetve alakbeli eltérést mutat. Ezt a különböző korok ízlése, sajátosságai, szokásai és szabványai magyarázzák. A kör alakú nyomólap a legelterjedtebb, s a hivatalos iratok jellemző hitelesítő, érvényesítő formája, míg az ovális alak (fekvő vagy álló) többnyire reprezentatív, magáncélú, civil szervezetek pecsétjeként szerepel. Használatos még az ún. hosszúbélyegző, melynek alakja a felirat hosszától függően az egysoros léc alaktól a négyzet alakig terjedhet. A hosszúbélyegzők általában nem bírnak hitelesítő erővel, jelzésre (fejléc-minta) szolgálnak, illetve információt (állami hivatalokban használják leginkább: "Titkos"; "Bizalmas"; "Megsemmisítve"; "Kézbesítve"; "Tovább küldendő") közölnek az iratról, illetve az iratot minősítik, elhelyezik a bürokratikus rendszerben. A hosszúbélyegzők egy harmadik fajtája is szokványos és gyakran előfordul, ezek az ún. "biankó" bélyegzők, - más néven bélyegzősablonok. Az anyagok szerinti csoportosítás szerint megkülönböztethetünk réz-, bronz-, fémötvözeteket, fa, gumi és műanyag alapanyagokat.

A pártbélyegzők alkotják a gyűjtemény egyik legérdekesebb, legsokoldalúbb tömbjét. Megtalálhatók itt a Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt bélyegzői, Magyar Demokrata Párt (Balogh-párt, 1947), a Nemzeti Parasztpárt, a Magyar Radikális Párt és a Polgári Radikális Párt néhány bélyegzője. Nálunk található a Nemzeti Szocialista Párt Magyarország Mozgalom 1939-es, két lefoglalt bélyegzője is.A pártbélyegzők közül ki kell emelnünk a Magyar Szociáldemokrata Párt hatalmas gyűjteményi egységét. A fent említett tárgycsoport nem csak jelentős mennyisége (388 db), hanem időbeli kiterjedése miatt is egyedülálló (1890-1948).

Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetséget (KISZ) hozták létre, melynek a forradalomban aktívan részt vett fiatalok számára kellett volna új távlatokat nyitnia a kommunista mozgalmon belül. A 14 év alatti korosztály számára -ugyancsak szovjet mintára (és a cserkészet rengeteg szervezeti, tevékenységbeli elemét átvéve, de átideologizálva)- hozták létre az ötvenes években az úttörőmozgalmat. Az imént felsorolt szervezetek bélyegzőinek jelentős része a múzeum állományába került. A legnagyobb anyagot az úttörőmozgalom (57 db) és a KISZ (156) szolgáltatta.

Jelentős anyag áll rendelkezésünkre a az államigazgatás széles területéről is.

A gyűjtemény feldolgozottsága teljes, minden egyes tárgy leltározásra került, leírókarton készült minden darabról, s a leltári számon alapuló kartotékrendszeren kívül tematikus katalógussal is el van látva.

2001. december 31-én a Bélyegzőgyűjtemény 1750 db tárgyat tartalmazott (duplumok nélkül).