Nemzetközi gyűjtemény

Történeti Fényképtár

Magyarország legrégibb és legnagyobb történeti fényképgyűjteménye.

A gyűjteményben a 19. század második felétől kezdve találunk Magyarország határain túl készült felvételeket, ám az anyag zömét a két világháború közötti képes újságok archívumaiban megmaradt eredeti fényképek alkotják. Ezek elsősorban olyan események fotói, amelyek a maguk idejében fontosak, érdekesek voltak, esetleg szenzációt jelentettek a nagypolitikában, vagy a kultúra világában. A fotográfiákat földrészenként, ezen belül az országok neve szerinti betűrendben tartjuk nyilván. Az európai országok közül jelentős a Franciaország, Nagy-Britannia, Németország, Olaszország, Spanyolország és a Szovjetunió történetét bemutató fényképanyag. Európán kívül Amerikából, elsősorban az Egyesült Államokból került jelentős mennyiségű fénykép a múzeumba. A gyűjteményen belül külön egységet képeznek a különböző nemzetközi szervezetek, találkozók, konferenciák fényképei, továbbá a háborúk, fegyveres konfliktusok képei. Nagyon gazdag a második világháború képanyaga, amelynek túlnyomó része német hírügynökségektől származó haditudósítói felvétel. A Robert Capa Mestersorozat III. 937 felvétele a gyűjtemény legutóbbi, nagyobb gyarapodása.