Magyar esemény 1956-ig

Történeti Fényképtár

Magyarország legrégibb és legnagyobb történeti fényképgyűjteménye.

Ez a gyűjtemény a háború befejezésétől az 1956-os forradalom leveréséig tartó időszak fényképeivel foglalkozik.

A háborús pusztításokat, a romeltakarítást, az újjáépítést, az élet újraindulását elsősorban Széll József, Szöllősy Kálmán, Csörgeő Tibor, Kunszt János felvételei mutatják meg. A népbírósági perekről és az ítéletek végrehajtásáról Bojár Sándor képei tudósítanak.

A Magyar Nap című képes újság fénykép-archívumának 1947-1949 között készült riportjait és a Szabad Nép (1957-től Népszabadság) 1948 és 1963 között készült felvételeit fénykép-negatívok formájában őrzi a Történeti Fényképtár.

Az 1948 utáni időszak politikai tárgyú képei a korábbiakhoz képest elszíntelenednek, megnyomorítja őket a politikai propaganda kényszere, ugyanakkor a munkaábrázolások – bár ezeken is ül a propaganda – sokban megőrizték a két világháború közti remek riportfényképezés színvonalát. Számos fényképet őriz a gyűjtemény az 1956. évi forradalomról és szabadságharcról. Ezek egy részének készítője ismeretlen, a név szerint ismert fényképezők között megtaláljuk többek között dr. Szentpétery Tibor, Précsényi Árpád, dr. Hegedűs Dénes munkáit. A külföldi fotósok közül Jean-Pierre Pedrazzini, Franz Goëss, Anders Engmann, Vagn Hansen riportjaiból találhatók felvételek a gyűjteményben.

Ebben a gyűjteményben is vannak fényképek az ország gazdasági és kulturális életéről, nemzetközi kapcsolatairól.