Éremtár "D" Gyűjtemény

Éremtár

Az Éremtár alapját a múzeumalapító, gróf Széchényi Ferenc mintegy két és félezer darabos gyűjteménye képezi.

Az Éremtár legfiatalabb gyűjteménye négy fő csoportra oszlik: papírpénzek (az egész világ területéről), értékpapírok (magyar és magyar vonatkozású), bárcák és zsetonok (magyar és európai), valamint jelvények (magyar és külföldi). Legnagyobb részét a 30000 darabot is meghaladó papírpénz-gyűjtemény teszi ki, amelynek túlnyomó része a 18. század utolsó harmadában Magyarországon forgalomba került pénzjegyektől kezdve a Kossuth-bankókon át napjaink új bankjegyeivel bezárólag, hazai vonatkozású papírpénzekből áll. Kisebb mértékben megtalálhatóak benne a külföldi, főleg német és osztrák bankjegykibocsátások is, valamint egyéb külföldi országok papírpénzeinek szerényebb sorozatai is előfordulnak benne.

Ehhez a gyűjteményhez kapcsolódnak az értékpapírok is, amelyek száma mintegy 4500 darabra tehető. A részvények, kötvények, záloglevelek, üzletrészek, sorsjegyek és váltók többsége a két világháború közötti kibocsátások közül való. Kisebb sorozatok reprezentálják a reformkor és a kiegyezés időszakát, a dualizmus, valamint jelen korszakunk gazdasági folyamatait pedig már lényegesen több anyag illusztrálja.

Az századforduló idején indult a több mint 20000 darabot számláló jelvénygyűjtemény kialakulása. A döntően hazai vonatkozású anyag a 19-20. században készült, jelentősebb egységei a különféle politikai, az I. világháborús, a vöröskeresztes, a dalegyleti, az iskolai jelvények, valamint a szocialista korszakhoz kapcsolódó kiváló dolgozó és törzsgárda jelvények, de megtalálhatók benne a különféle társadalmi mozgalmak és egyletek jelvényei is.

Az egyik legvegyesebb egysége az Éremtárnak a bárcák és zsetonok gyűjteménye. A középkori zsetonoktól a tantuszokig (telefonérme) mindenféle anyag megtalálható benne. A mintegy 6500 darabot számláló egység főként bányapénzekből, robot-, eb- és hídbárcákból, játékpénzekből, üzemekben és vendéglőkben használt zsetonokból áll. A kollekció többségét ugyan magyar darabok alkotják, de kisebb mennyiségben találhatóak benne külföldi, főleg osztrák, német, francia és olasz játékpénzek és zsetonok is.

Kezelője: dr. Pallós Lajos