Éremtár "C" Gyűjtemény

Éremtár

Az Éremtár alapját a múzeumalapító, gróf Széchényi Ferenc mintegy két és félezer darabos gyűjteménye képezi.

Történeti vonatkozású emlékérmek és plakettek (magyar és külföldi)

Rendjelek, kitűntetések (magyar és külföldi)

Jelenleg 43 000 darabra tehető ez a többségében magyar vonatkozású gyűjtemény, amely azonban az egyetemes éremművészet kiemelkedőbb periódusaihoz és alkotóihoz tartozó kisebb sorozatokat is tartalmaz, mint például az itáliai és német reneszánsz, vagy a francia szecesszió érmei. A magyar, erdélyi és osztrák történeti érmek mellett kifejezetten művelődéstörténeti szempontokból érdekes csoportok, mint barátság, keresztelő, házasság, erotikus, személyi, orvosi, iskolai, szabadkőműves, sport- és Szent György-érmek képeznek jelentősebb sorozatot. Az egyházi érmek körében a legteljesebb együttes a pápai érmek nemzetközi vonatkozásban is számottevő több mint 3500 darabos kollekciója, de a biblikus, a zarándok, valamint a templomokhoz és kegyhelyekhez kapcsolódó kegyérmek száma is együttesen több ezerre tehető. A gyűjtemény továbbá a 19-20. századi hazai éremművészet jelesebb alkotóitól is őriz néhány alkotást.

Ennek a gyűjteménynek másik nagyobb, összefüggő egységét a kitüntetések és rendjelek kollekciója alkotja, amelynek több mint 2000 darabot számlál. Az anyag egyik felét a szinte teljesnek mondható Habsburg-kori és 20. századi hazai vonatkozású kitüntetések és rendjelek alkotják. Míg a másik fele a külföldi kitüntetések országok szerint csoportosított példányaiból áll, amelyeknek egy része valamely hazánkfiának, államelnöknek, miniszternek, diplomatának, katonának vagy művésznek való adományozás útján jutott a múzeumba.

Kezelője: dr. Pallos Lajos, dr. Tóth Csaba