Éremtár "B" Gyűjtemény

Éremtár

Az Éremtár alapját a múzeumalapító, gróf Széchényi Ferenc mintegy két és félezer darabos gyűjteménye képezi.

Középkori pénzek (magyar és külföldi)
Újkori fémpénzek (magyar és külföldi)
Különleges alakú pénzek
Orientális pénzek (iszlám és távol keleti anyag)
Verőszerszámok

A gyűjtemény legjelentősebb részét mintegy 70000 darabbal a magyar pénztörténet emlékei alkotják, amelyek a magyar pénzverést reprezentálják a kezdetektől egészen napjainkig, a világon sehol elő nem forduló sorozatait nyújtva a közép- és újkori magyar pénzeknek. Ennek az éremanyagnak több mint a fele korszak szerint van besorolva a törzsgyűjteménybe, míg a többit leletként együtt tartva őrzi a Tár.

Ebben a gyűjteményegységben mintegy 3000 aranypénz található.

A magyar pénzek mellett jelentős a külföldi veretek mennyisége is, főleg az osztrák és a német területekről származó. Ezeken kívül jelentékeny számban szerepelnek a gyűjteményben cseh és lengyel pénzek, nagyrészt leletekből, míg a délszláv államok és a román fejedelemségek veretei főleg magángyűjteményekből kerültek a tárba. A többi európai országból is értékes közép- és újkori anyagot őriz a gyűjtemény, nemcsak új- és legújabb koriakat.

Külön említést érdemel a távol-keleti gyűjteményi csoport, benne a kínai pénztörténetet gazdagon illusztráló sorozatokkal, valamint a mohamedán, főleg arab és török pénzek kollekciójával. Ehhez a gyűjteményi egységhez tartoznak a kezdetleges pénzként használt tárgyak (kauri csiga, bronz karperecek, ezüströgök), és a különleges formájú, elsősorban keleti fizetési eszközök (kés- és ásópénzek, porcelánpénzek) is.

A gyűjteményt kiegészíti a különféle verőszerszámok több száz darabos sorozata, amelyek között egyaránt megtaláljuk a magyar és külföldi, közép- és újkori pénzek és emlékérmek verőtöveit, papírpénzek nyomódúcait, de a modern pénzverési folyamatban használt gipsz- és bronztányérokat is.

A Magyar Nemzeti Bank Értéktár programjának keretében különleges éremgyűjteménnyel gazdagodott az Éremtár "B" Gyűjteménye. A letétként a múzeum Éremtárában elhelyezett 216 erdélyi tallért és emlékérmet Törő István galériatulajdonostól vásárolta meg az MNB.  További részletek itt olvashatók.

Kezelője: dr. Tóth Csaba