Múzeumtörténeti Gyűjtemény

A Magyar Nemzeti Múzeumban egy múzeumtörténeti gyűjtemény létrehozására Burger Alice, a Régészeti Adattár vezetője tett javaslatot, 1961. február 15-én. Négyoldalas javaslatában az osztályvezető 11 pontban foglalta össze a leendő gyűjtemény gyűjtőkörét, azokat a múzeumtörténeti témájú dokumentum-csoportokat, amelynek az Adattárba kellene kerülniük. Az 1963-ban indult gyűjteményi leltárkönyv tanúsága szerint tulajdonképpen mindent (alapvetően papíralapú tárgyat) gyűjtött, ami a múzeumra vonatkozott. 

A Múzeumtörténeti Gyűjteményben találhatók a Nemzeti Múzeum éves jelentései és munkatervei (az MNM Irattárában is megvannak ezek), szervezeti szabályzatok. Ezek mellett bekerültek a gyűjteménybe az ICOM ülésekről szóló jelentések és más múzeumokkal kapcsolatos iratok is (pl. Aquincumi Múzeum helyreállítási terve, 1952, Tápiószelei Múzeum szervezése 1952, valamint más múzeumok kiállításaira vonatkozó iratok), valamint általános múzeumügyi dokumentumok. A gyűjtemény őrzi a múzeum vendégkönyveit és a kiállításaival kapcsolatos dokumentációt, azaz a kiállítási forgatókönyveket, aprónyomtatványokat (meghívók, szórólapok, leporellók) és egyéb közművelődési programok anyagait. Itt kutathatóak a Nemzeti Múzeum történetére vagy pl. a magyar régészetre, a Szent Koronára vonatkozó sajtóanyagok is.

A szervezetre vonatkozó iratok mellett jelentős az egyes múzeumi munkatársakra vonatkozó anyag is a gyűjteményben.  Ezek között vannak úti jelentések, tudományos minősítések, előadások kéziratai (különösen sok Fülep Ferenc főigazgatótól és helyettesétől, Korek Ferenctől), de munkanapló is (pl. Kutzán Idáé). Ebben a gyűjteményben is találhatóak fotók a múzeum épületéről, kiállításairól és a munkatársakról (pl. igazolványképek) is.  Gyűjtőkörbe tartoztak a munkatársak gyászjelentései is.

A múzeumtörténeti emlékek gyűjtése az Adattárban jórészt a Nemzeti Múzeumból történt, de volt példa vásárlásra (pl. Varjú Elemér hagyatékából származó levelek) és ajándékozásra is (pl. Pollack Mihállyal kapcsolatos iratok Unger Emiltől).

A gyűjtemény a múzeumtörténeti leltárkönyv segítségével kutatható.