Zalavári gyűjtemény

Régészeti Tár

Feladata a Magyarország területén előkerült régészeti leletanyag tudományos kutatása, feldolgozása és őrzése.

A gyűjteményt a Zalavár község határában, több lelőhelyen 1951-óta folytatott e rendszeres ásatások településekről és temetőkből származó, 9–17. századi leletei alkotják. A középkori központot Zalavár-Várszigeten falvak sűrű hálója vette körül. A leletanyag így jól tükrözi egy mikroregió anyagi kulturájának időrendi változásait. Egy adott korban pedig jellemzi a település hálózat különböző rangú tagjainak életkörülményeit is. A telepleletek többsége kerámia. A temetőkből számos és változatos viseleti tárgy (9. századi sarkanytúk, függők, gombok és gyűrűk, 11–13. századi karikaékszerek és gyöngyök) származott a gyűjteménybe.

A Zalavári Gyűjtemény különlegessége, hogy található Magyarország legnagyobb darabszámú, és legváltozatosabb összetételű 9. századi leletsorozata, ezek között a korszak legjelentősebb, Európában is különlegesnek számító magyarországi emlékei: glagolita feiratos cseréptöredékek, festett üvegtöredékek, egy harang öntőformája.