Török gyűjtemény

Régészeti Tár

Feladata a Magyarország területén előkerült régészeti leletanyag tudományos kutatása, feldolgozása és őrzése.

A gyűjtemény megalapításának alapvető célja a magyarországi török hódoltság (1526–1699) korából származó régészeti tárgyak összegyűjtése volt. A kialakított gyűjtemény összetétele azonban ennél gazdagabb, mivel egyaránt magába foglal földből, régészeti ásatásból, illetve vásárlás és ajándékozás révén bekerült, 16–18. századi, török eredetű műtárgyakat, elsősorban fémtárgyakat. Nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő a balkáni-török ezüst csészék együttese, illetve a pecsétnyomó és pecsétgyűrű anyag. A 19. század második felében megindult gyűjtés eredményeképpen, valamint annak köszönhetően, hogy jelentős mennyiségű tárgy a történeti Magyarország területéről, elsősorban annak déli sávjából származik, országos jelentőségűvé vált a rézből, illetve bronzból készült török eredetű edények és használati tárgyak kollekciója, valamint a balkáni eredetű ékszerek csoportja.

Oszmán-török eredetű műtárgyakat a Magyar Nemzeti Múzeum több más gyűjteményében is őriznek, elsősorban a Fegyvertárban, az Éremtárban, és a Textilgyűjteményben.