Őskőkori gyűjtemény (Paleolit)

Régészeti Tár

Feladata a Magyarország területén előkerült régészeti leletanyag tudományos kutatása, feldolgozása és őrzése.

Az őskőkori gyűjtemény 1951-ben jött létre az addig a múzeum Őskori Gyűjteményében, a Magyar Állami Földtani Intézetben és az Őslénytárban őrzött paleolitikus leletanyagok összegyűjtésével. Alapítója és első vezetője Vértes László volt, aki haláláig, 1968-ig jelentős ásatásokon gyarapította az anyagot. Az azóta eltelt időben T. Dobosi Viola és Markó András feltárásai illetve amatőr gyűjtők ajándékozása nyomán több tízezer leltári tétel alá szó szerint milliónyi kő- és csonteszközt, a művészet első megjelenéséhez köthető tárgyat őrzünk az ember első megjelenésétől (Vértesszőlős mintegy 400 ezer eves lelőhelye) a 9–7 ezer évvel ezelőtti időszakra tehető mezolitikummal záródó korszakból.