Népvándorláskori gyűjtemény

Régészeti Tár

Feladata a Magyarország területén előkerült régészeti leletanyag tudományos kutatása, feldolgozása és őrzése.

A Népvándorláskori Gyűjtemény a Magyar Nemzeti Múzeum alapgyűjteményéből 1927-ben vált ki. Végleges profilját 1994-ben nyerte el. Azóta kutatói a magyar föld népvándorláskori (kora-középkori) tárgyi emlékeit gyűjtik, őrzik, szakmai alapokon nyugvó kiállításokon a közönség elé tárják. A régészeti hagyaték közlésével, elemző feldolgozásával hozzájárulnak a Kárpát-medence 5–9.százada közti időszak történeti képének megrajzolásához és régészeti kérdéseinek megválaszolásához.

A Gyűjtemény a teljes korszakból több, mint 100 000 egyedi tárgyat őriz – köztük közel 1000 db aranytárgyat –, ezzel az ázsiai gyökerű hun, avar és a germán eredetű gepida és langobard népek hagyatékának leggazdagabb tárháza. A kiemelkedő jelentőségű és szépségű, fejedelmi gazdagságra utaló egyedi műtárgyak mellett – mint pl. a csornai hun diadém, a törteli hun üst, a szilágysomlyói gepida királyi kicstár aranytárgyai vagy a bócsai avar fejedelem sírletei – a gyűjtemény tárgyainak legnagyobb tömegét kisebb-nagyobb köznépi temetők sírmellékletei, illetve a településeknek a korabeli ember mindennapjairól valló maradványai alkotják.