Középkori törzsgyűjtemény

Régészeti Tár

Feladata a Magyarország területén előkerült régészeti leletanyag tudományos kutatása, feldolgozása és őrzése.

A Középkori Törzsgyűjteménybe a II. világháború előtt gyűjtött, más gyűjteménybe nem sorolt középkori és kora újkori régészeti leletek tartoznak. Ezek elsősorban három különálló anyagcsoportot képviselnek, melyeket időszakosan Középkori Vasgyűjtemény, Középkori Kerámiagyűjtemény és Középkori Vegyes Gyűjtemény néven is kezeltek. Az első csoportba elsősorban vasból készült mezőgazdasági és egyéb szerszámok, eszközök tartoznak. (A gyűjtemény számos darabja sérült, azonosíthatatlanná vált a II. világháború pusztítása során, ezeket a Késő középkori gyűjteménybe leltározták be újra.) A Kerámiagyűjteménybe kerültek az edények, kályhacsempék, padlótéglák, stb. A Vegyes gyűjteménybe elsősorban a középkori templom körüli temetők sírjaiban feltárt mellékletek kerültek, például Árpád-kori S-végű hajkarikák, gótikus, reneszánsz ruhaveretek, 14–15. századi préselt övdíszek, csatok.