Germán – Szarmata Gyűjtemény

Régészeti Tár

Feladata a Magyarország területén előkerült régészeti leletanyag tudományos kutatása, feldolgozása és őrzése.

A Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár, Germán–Szarmata Gyűjtemény több éves előkészítést követően 2011. január 1-én alakult meg hivatalosan Szabó Ádám kezdeményezésére Csorba László főigazgatói határozatával.

A Gyűjtemény a Kárpát-medencei Barbaricumból előkerült, római császárkori időszakba tartozó, a Kr.u. I-V. századig keltezhető régészeti leleteket tartalmazza, amelyek 1846-tól napjainkig kerültek nyilvántartásba vételre a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményébe, majd 1926-tól a különféle, korszakos régészeti gyűjteményekbe.

1994-ben Garam Éva, Nagy Mihály és Kiss Attila kiválogatták a Népvándorláskori Gyűjteményből a római császárkorra keltezhető, a Dunától északra és keletre előkerült, azaz barbaricumi lelőhelyű tárgyakat. A kiválogatott leletek a továbbiakban külön egységbe rendezetten a Római Gyűjtemény részét alkották. Ezt követően a középkori gyűjteményrészekből valamint az őskori gyűjteményrészekből is kerültek esetenként és esetlegesen átadásra korábban a lelőhely-összefüggések vagy tárgyfélreismerések okán oda leltározott tárgyak, leletegyüttesek.

Annak ellenére, hogy szarmata koros szakember 1959 óta nem állt a múzeum alkalmazásában, külső szakemberek részvételével a gyűjteményi tárgyak egy része folyamatosan megjelent a tudományos életben, kiállításokon illetve katalógusokban is. Az önálló gyűjteménnyé való fejlesztés egyik első lépése az átfogó revízió volt, amely nem csak a Népvándorláskori Gyűjteményből átvett tárgyakat, hanem az egyéb gyűjteményekben őrzött császárkori tárgyak bevonását is érintette. Az általános revízió 2009-től Hullám Dénes részvételével indult, 2010-től Masek Zsófia gyűjteménykezelésével folytatódott. 2011-ben a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával Szabó Ádám főszerkesztőségével Masek Zsófia és Soós Eszter szerkesztői és technikai szerkesztői közreműködésével kezdődött meg a Germán–Szarmata Gyűjtemény katalógusának összeállítása.

A Katalógus digitális formában először a Magyar Nemzeti Múzeum honlapján jelenik meg a Kutatóknak menüpont alatt.

Nyomtatásban a Katalógus az Acta Musei Nationalis, tom. III. keretében kötetenként lesz közreadva.