Archeometriai Adatbázis

Régészeti Tár

Feladata a Magyarország területén előkerült régészeti leletanyag tudományos kutatása, feldolgozása és őrzése.

Az archeometria interdiszciplináris tudomány, amely a műtárgyakon, régészeti leleteken, és lelőhelyeken végzett, elsősorban természettudományos vizsgálatok összefoglaló neve. Az eredmény elsősorban társadalomtudományi területen hasznosul; többet tudunk meg a tárgyak koráról, készítéstechnikájáról, származásáról.

A Magyar Nemzeti Múzeumban 2008 óta létezik archeometriai szakgyűjtemény, méghozzá egy adattári jellegű dokumentum-gyűjtemény (Archeometriai Adattár), amely a MNM gyűjteményi anyagán végzett vizsgálatok adatait tartalmazza, az adminisztrációs dokumentumoktól a – remélhetőleg publikált eredményekig. Erre azért van szükség, hogy követni tudjuk, melyik tárgyon mikor és ki végzett vizsgálatokat és hol férhetőek hozzá az eredmények. A másik gyűjtemény a vizsgálatok során keletkezett referencia mintákat, preparátumokat tartalmazza (Archeometriai Összehasonlító Gyűjtemény). Mindkét gyűjtemény a Régészeti Táron belül, elsősorban az Őskőkori és az Őskori gyűjteményhez kapcsolódóan működik.