Fa- és bútor restaurátor műterem

A műhely feladata az ásatásokon feltárt faanyagok kezelése, a gyűjteményi anyagok állagmegóvása és a legkülönbözőbb típusú történeti fatárgyak, régészeti leletek, bútorok, polikróm és aranyozott, fémszínezett fatárgyak, faragott, festett, festetlen tárgyak tisztítása, konzerválása, restaurálása valamint másolatok és rekonstrukciók készítése.