Kőbalta és csiszolt kőeszköz leletek Diósviszlóról

Szakmai munka

Egy különleges és nagyon gazdag csiszolt kőeszközökből álló lelet együttes vizsgálati eredményeit mutatjuk be. A leleteket Prof. Korinek László gyűjtötte a Diósviszló és Márfa közötti elterülő szántóföldekről. E terület északi harmadát metszette Ny-DNy–K-ÉK irányban a Horvát tranzit nyomvonala, amelynek keretében került sor a Diósviszló–Borzó-dűlő HT-104 lelőhely feltárására. A gyűjtemény (128 db kőeszköz) többsége jó állapotú, nagyméretű kőbalta-töredék, ám akadnak köztük teljesen ép kaptafa alakú és nyéllyukas balták, ékvésők, félbehagyott nyéllyukas balták, teljes nyéllyuk-furadékok is. E mellett a gyűjteményben egész felső-őrlőköveket, alsó őrlőkő-töredékeket, ép ütőköveket és fenőköveket, valamint átfúrt talizmánt is találunk. A kőeszközök nyersanyagának forrásterületét sok esetben sikerült meghatároznunk makroszkópos, mikroszkópos, valamint mikroszondás (ELTE Kőzettan-Geokémiai Tanszék) és prompt-gamma aktivációs (MTA Energiatudományi Kutatóközpont, Nukleáris Analitikai és Radiográfiai Laboratórium) elemzési módszerek kombinálásával.
A mikroszondás vizsgálatok nagyon fontosak a régészek számára. Az ELTE Kőzettan-Geokémiai Tanszékén olyan új módszert sikerült kidolgozni, amellyel teljesen roncsolás mentesen lehet nagyméretű régészeti leletek kémiai elemzését elvégezni. A Korinek-gyűjtemény és a HT-104 régészeti lelőhely kőzet leletanyagában sok egyezést találtunk, régészeti szempontból (eszköz-morfológia) és kőzetanyagukat tekintve is. A nyersanyagok többsége helyi eredetű; a Mecsek alsó kréta alkáli telérkőzeteiből származik. Számos más kőzettípust is találtunk, azonban közöttük egy nagyon ritka ásványokat tartalmazó (hainit, namanszilit) szodalitos fonolit is előkerült, amely Csehország északi részéből (Želenickỳ Vrch) származik. E mellett más csehországi (Železnỳ Brod), valamint felsőcsatári, Balaton-felvidéki, Kis-Kárpátok területéről (Bazin) származó, sőt egy esetben Svájc területéről (Engadini-ablak) származó kőzet-nyersanyag jelenléte is bizonyítható volt a gyűjteményben.

Oláh István

A diósviszlói kőeszközök vizsgálati eredményei megtekinthetők az MNM Régészeti Adatbázisában a természettudományos vizsgálatok alatt:
http://archeodatabase.hnm.hu/hu/node/1849