Háború, Régészet és Kulturális Örökségvédelem Konferencia

Múzeumi élet
Szakmai munka

Idén október 7-én HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum szervezésében kerül sor az első olyan magyarországi hadirégészettel foglalkozó konferenciára, ami a témát az őskortól a kora újkorig veszi vizsgálat alá. Az ország különböző intézeteiből, egyetemeiből és múzeumaiból meghívott kutatók előadásaiban a legújabb nemzetközi és hazai eredmények alapján kaphatunk újszerű betekintést a háború régészetének különböző aspektusaiba. Szó esik korabeli fegyverzet típusokról, erődrendszerekről, de „megelevenednek” történeti csataterek és tömegsírok is. Az utolsó szekció keretén belül pedig ezek kutatásával összefüggő aktuális örökségvédelmi kérdések kerülnek megvitatásra.

A konferencián a Magyar Nemzeti Múzeum az első szekcióban, a „Haditechnológia és fegyverzet a bronzkori Kárpát-medencében” c. előadással képviselteti magát. A bronzkori (Kr. e. 2800-1000) fegyverzet kapcsán a kívülálló számára elsőnek talán az európai művelődéstörténetre a mai napig nagy hatást gyakorló homéroszi eposzok „isteni fegyverzetbe öltözött” égei hősei juthatnak eszébe. Kevésbé ismert viszont, hogy a régészet által feltárt leletek alapján, Európa számos más pontján, köztük a Kárpát-medencében is egy rendkívül összetett és technológiai szempontból meglepően fejlett kép vázolható fel a korszak fegyverzetéről és hadviseléséről. A késő bronzkor hajnaláig gyakorlatilag tökélyre fejlődtek azok a fémműves technológiák (öntészet, kovács és ötvösművesség), melyek lehetővé tették egy összetett bronz támadó (balták, tőrök, harcicsákányok, alabárdok, lándzsák, kardok) és védőfegyverzet (sisakok, mellvértek, lábszárvédők, pajzsok) létrehozását. A neolit és rézkori alapokra visszavezethető ács-és bognár technikák eredményeként pedig harciszekerek és a korszakban gyors, a tengeri utazásra is alkalmas összetett hajótípusok jelentek meg. Az előadás izgalmas külföldi és hazai példákon keresztül mutatja be a Kárpát-medencei bronzkori fegyverzetet, a különböző fémmegmunkálási technikákat és azok vizsgálati módszereit. Emellett első ízben kerülnek bemutatásra a Magyar Nemzeti Múzeum és a Budapest Neutron Centre együttműködésében, védő-és támadófegyvereken elvégzett legújabb archaeometallurgiai kutatások eredményei is.

Tarbay János Gábor
MNM Régészeti Tár