Fáraók, múmiák, piramisok - közelebb hozzánk - 1. rész

Szakmai munka

A legtöbb ember számára a régészethez fűződő legelső kapcsolódási pontot, a fáraók, múmiák és a piramisok jelentik. Bár történelmi tanulmányaink legkorábbi emlékei között élénken megmarad bennünk az ókori Egyiptom egzotikus képe, mégis a közhiedelemmel ellentétben, kevés szakembernek van lehetősége arra, hogy a történelemnek ezt az izgalmas korszakát kutathassa, ráadásul eredeti környezetében.

Az MNM Alkalmazott Természettudományi Laboratóriumának antropológusa, László Orsolya, 2011 óta vesz részt a TT 184 számú sír körzetében dolgozó Egyiptomi Magyar Régészeti Misszió kutatásában, melynek keretében az előkerült embertani maradványok vizsgálatát végzi. A kutatócsoport vezetője, Dr. Fábián Zoltán Imre, több mint 20 éve vezeti a quarna-i el-Khokha domb déli lejtőjének felső részén elhelyezkedő nemesi temetkezések feltárását, melynek hosszú távú célja, a thébai nekropolisz eme sírjainak évszázadokon keresztül tartó használatának megismerése, az itt eltemetett személyek, családok beazonosítása. (Az ásatásról bővebb információ itt található: tt184.bolgspot.com). Az utóbbi években, a régészeti munka szerves részévé vált az embertani vizsgálat, mely idén is két héten keresztül egészítette ki a terepi munkálatokat.

A sajátos viszonyok és a sajátos leletanyag az itthon megszokott körülményektől jelentősen eltérhet, így az általában alkalmazott vizsgálati módszereink háttérbe szorulhatnak, illetve a kutatás egyes fázisainak megvalósítása is egyedi megoldásokhoz vezethet.

A következő hetek blogbejegyzéseiben ennek az izgalmas munkának a mindennapjaiba szeretnénk betekintést adni, valamint a gyermekkori lelkesedésből fakadó örök kérdésre ezúttal azt a választ adni, hogy: igen, kutatunk a fáraók földjén és tartottunk már a kezünkben egy valódi egyiptomi múmiát.

(László Orsolya)