Bronzkor 2 | Magyar Nemzeti Múzeum

A kárpát-medencei bronzkor igen gazdag, sokrétű fémművességéről a bronz-, illetve aranyleletek tanúskodnak. Az egy-két személy, család vagy közösség tulajdonát képező, gyakran sok száz bronztrárgyból álló leletegyüttesek megbízható támpontot nyújtanak a bronzkori ember viseletének, harci szokásainak hiteles rekonstruálásához. Ezek kisebb része telepekről, temetőkből származik, nagyobb részük kincslelet vagy raktárlelet részeként került napvilágra. Az itt látható, magas művészi színvonalon megformált aranylelet sokasága a bronzkori aranyművesség virágkorának legszebb darabjai.

Érdekességek:

  • A bronzkori háztartások legfontosabb berendezési tárgyai a tűzhelyek voltak. Számos változatát ismerjük az ásatásokból. Új találmánynak számított a korszakban az edénnyel vagy ráccsal kombinált hordozható katlantűzhely. Gazdaságos hőtárolása, praktikussága miatt a háztartások igen kedvelt darabjai voltak hosszú ideig.
  •  A bronzkori madár alakú edények, az aszkoszok vallási szertartások kellékei lehettek és valószínű áldozati ital tárolására szolgáltak.
  • A bronznak abban az időben nagy értéke volt. A bronzöntés során sérült, elrontott tárgyakat az ötvös mesterek újraolvasztották, újrahasznosították. A nyers öntvényeken több esetben felismerhetők a korábbi tárgyak töredékei. A bronzművesség speciális eszközei is előkerültek az ásatásokon.
  • A bronzkori kincsleletek egy részét tulajdonosaik nem ellenséges támadások miatt rejtették el. A kutatók úgy vélik, hogy a földbe vagy vízbe került leletek többsége áldozati, fogadalmi ajándékok lehettek