Központi Könyvtár

A könyvtár szolgáltatásai

Online olvasói katalógus
2004 áprilisában kezdődött el a könyvtári online adatbázis építése, melyben jelenleg a kurrens könyvek és folyóiratok bibliográfiai feltárása történik. Nem tartalmazza még a könyvtár teljes állományát, a korábbi dokumentumok felől a hagyományos cédulakatalógusban lehet tájékozódni.
Adatbázisunk elérhetősége a HunTéka integrált könyvtári rendszerben: http://mnm.hu/konyvtar/katalogus
Az adatbázisból a bibliográfiai adatok szabadon letölthetők. Lásd bővebben a Nyílt bibliográfiai adatok almenüt.

Régi és ritka könyvek katalógusa
A könyvtár régi és ritka könyvei elérhetőek a Magyar Országos Közös Katalógus — Régi Nyomtatványok (MOKKA-R) adatbázisban is.

Helyben használat
Könyvtárunk nyilvános tudományos szakkönyvtár, minden érdeklődő, aki betöltötte 18. életévét, igénybe veheti szolgáltatásainkat.
A könyvtár használata beiratkozáshoz kötött és ingyenes.
Beiratkozáshoz fényképes személyi okmány (személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél), ill. diákigazolvány szükséges.

Kölcsönzés, előjegyzés
A gyűjtemény egyediségéből adódóan nem kölcsönözhetők a folyóiratok, a kézikönyvek és az e-dokumentumok, a nyomtatott monográfiák pedig korlátozott számban, ill. ideig kölcsönözhetőek. Külső olvasók az 1949 után kiadott könyvek közül 2 kötetet kölcsönözhetnek 1 hónap időtartamra, ill. vizsgaidőszakban csak 1 hétre, és a kölcsönzés egyszer hosszabbítható. A kikölcsönzött könyvekre előjegyzést fogadunk el.

Tájékoztatás
A tájékoztatás feladata, hogy segítsen a könyvtári feltáró eszközök, rendelkezésre álló adatbázisok használatában, és mindenekelőtt a tematikus keresésekben, az egyéni kutatómunkában.

Számítógép- és internethasználat
Ingyenes számítógép- és internethasználatot biztosítunk a könyvtár számítógépein vagy wifin keresztül. Az alább felsorolt EISZ adatbázisok a könyvtárból is elérhetőek.

Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program (EISZ)
A Magyar Nemzeti Múzeum belső hálózataira csatlakoztatott számítógépekről, így a könyvtár számítógépeiről is, az EISZ Irodájával kötött szerződés keretében az alábbi szolgáltatások/adatbázisok érhetőek el:
Academic Search Complete: http://search.ebscohost.com/  (itt csak a nevezett  adatbázisból érhetőek el teljes szövegek)
Arcanum Digitális Tudománytár: http://adtplus.arcanum.hu (a teljes adatbázis elérhető)
Akadémiai Kiadó Folyóiratai: http://www.akademiai.com (az EISZ keretében csak a zöld színnel jelölt folyóiratszámok érhetőek el)
Akadémiai Kiadó szótárszervere: http://eisz.szotar.org (a teljes adatbázis elérhető)
JSTOR: http://www.jstor.org (a keresés eredménye automatikusan leszűkül az előfizetett adatbázisokra)

NAVA-PONT
A könyvtár olvasói számára elérést biztosít a NAVA-ponthoz.

Információszolgáltatás
Amennyiben bármilyen további információra van szüksége könyvtárunk állományával, használatával kapcsolatban, olvasószolgálatos kollégánk és valamennyi munkatársunk készséggel nyújt tájékoztatást személyesen, telefonon, email-ben.

A könyvtárhasználati szabályokról részletesebben itt tájékozódhat.