A könyvtárról

A Központi Könyvtár 1950-ben alakult a Nemzeti Múzeum gyűjteményi osztályain őrzött régészeti és történelmi témájú szakkönyvekből. Állománya 1996-ban a műtárgyvédelmi és a legújabb kori könyvtárak dokumentumaival bővült.

A könyvtár összetétele és nagysága alapján Közép-Európa egyik legjelentősebb régészeti szakkönyvtára. A közel 280 000 kötetet számláló állományt a régészeti és történeti szakirodalom, az 1840 után megjelent szórványperiodika, az 1945 után kiadott múzeumi kiadványok, illetve a műtárgyvédelmi és restaurátori szakirodalom, valamint 100 db CD-ROM és DVD alkotja.

A könyvtárra vonatkozóan további adatokat találhat a Magyarországi Könyvtárak Adatbázisában.

Régészeti gyűjtemény

A Központi Régészeti Könyvtár a Központi Könyvtár alapgyűjteménye, Közép-Európa egyik legnagyobb régészeti tárgyú szakkönyvtára. Története szorosan kapcsolódik az Érem- és Régiségtár valamint a Történeti Tár létrejöttéhez. A Magyar Nemzeti Múzeum működésének első 150 évében a különféle tárak kézikönyvtáraiból hozták létre, amely 1952 óta önálló gyűjteményként működik. A több mint 200 év alatt gondosan összegyűjtött régészeti és történeti művek elsősorban a Kárpát-medencéhez kapcsolódnak, de más földrajzi területek szakirodalma is fellelhető az állományban. Igen jelentős az idegen nyelvű könyv- és folyóirat-állomány is. A hazai régészeti, történeti és muzeológiai folyóiratok jelentős része ugyanúgy megtalálható a könyvtárban, mint a Magyarországgal kapcsolatos különféle forrásgyűjtemények vagy a régészeti és történeti kiállítások katalógusai.

Solva: Esztergom későrómai temetői

A Központi Könyvtár online katalógusa a Régészeti gyűjtemény anyagára szűkítve is kereshető.

 

Műtárgyvédelmi gyűjtemény

A könyvtár története a Központi Muzeológiai Technológiai Csoport 1960-as alapításáig nyúlik vissza, és a gyűjtemény további sorsának alakulása is követi az intézményi átszervezéseket.

Bár az elmúlt évtizedekben különféle szerkezeti változások történtek, a könyvtár folyamatosan működött, és az állomány tovább gyarapodott. A Technológiai Csoport a könyvtárral együtt 1968 és 1973 között a Központi Múzeumi Igazgatóság (KMI) Muzeológiai és Technológiai Osztályaként működött tovább, majd 1974-ben megalakult a Múzeumi Restaurátor- és Módszertani Központ (MRMK). Ezt követően a könyvtár ennek az intézménynek a gyűjteményévé vált. 1982-ben az MRMK visszakerült a KMI-hez, majd a KMI megszűnése után 1991-ben a könyvtárat más osztályokkal együtt a Magyar Nemzeti Múzeum szervezetéhez kapcsolták. A gyűjtemény így a Magyar Nemzeti Múzeum Központi Könyvtárának a részévé vált, és 1996-ban beköltözött a Múzeum épületébe. A 30 ezer kötetes könyv- és folyóirat-állomány a régészeti leletek és múzeumi tárgyak restaurálását, a különböző szintű restaurátorképzést és a muzeológiai munkát segíti. A könyvtár jelentős fordításgyűjteménnyel is rendelkezik, és őrzi az egyetemi szintű restaurátorképzés diplomamunkáit. Utóbbiak a restaurátorképzéshez nyújtanak közvetlen segítséget, ezért az oktatáshoz szükséges kézikönyvtárral együtt a Könyves Kálmán körúti Országos Restaurátor és Restaurátorképző Központban maradtak.

Műtárgyvédelem 2012-2013

A Központi Könyvtár online katalógusa a Műtárgyvédelmi gyűjtemény anyagára szűkítve is kereshető.
 

Legújabb kori gyűjtemény

A Központi Könyvtár 52 ezer kötetes legújabb kori állományrésze, amely kronológiailag az 1800-as évekkel indul, kettős funkciót lát el: egyrészt tudományos segédkönyvtár, amely a tudományos munkát hivatott segíteni, másrészt múzeumi gyűjtemény, amely kiállítási célokat szolgál – különösen vonatkozik ez a szórványperiodikumokra.

A fentiekből adódóan a gyűjtemény igen változatos: tudományos feldolgozásoktól kezdve különböző dokumentumértékű kiadványokon (pl. pártprogramok, intézmények, civil szervezetek kiadványai) át szakács- és mesekönyvekig, termékkatalógusokig sokféle kötetet tartalmaz. Szépirodalmat éppúgy őrzünk, mint statisztikai kiadványokat, adattárakat vagy akár telefonkönyveket is. A szórványperiodika gyűjtemény őrzi a Magyarországon kiadott újságok és folyóiratok jelentős részének egy-egy példányát. Ma már nem gyűjtünk a teljesség igényével, de továbbra is törekszünk a sokszínűségre.

Nagy Imre "Egy évtized" című kötete a szerző dedikálásával (1954)

A Központi Könyvtár online katalógusa a Legújabb kori gyűjtemény anyagára szűkítve is kereshető.

A Központi Könyvtár 2005 novembere óta nyilvános szakkönyvtár.