Blog

Lehet-e élményszerű egy régészeti kiállítás, amelynek minden bemutatott darabját kutatónemzedékek vizsgálják, értelmezik, és sűrű lábjegyzetekkel terhelt tudományos, de fárasztó olvasmányt jelentő tanulmányokban, többnyire feltételes módban folyamatosan újraértékelik?

A 2017. ásatási szezonunk alatti fotóriportunkat az idén előkerült múmiák bemutatásával zárjuk.  De milyen is egy múmia?

A hazánkban feltárt számos történeti korú temetőink kutatási lehetőségeivel ellentétben Egyiptomban az összekevert csontok halmazából és a szétdobált múmiák egyvelegéből reménytelen feladatnak tűnik a sír eredeti használóinak beazonosítása – vagy egy korszak szisztematikus vizsgálata. Azonban egy ilyen jellegű leletanyag is tartogathat számunkra izgalmas és érdekes meglepetéseket...

A sírok az emberek életterévé váltak, házaikat nemcsak rájuk építették, hanem bizonyos esetekben a sírkamrák akár a lakóépületek részét is képezték, például különböző tároló helyiségek vagy akár istálló formájában.

Bár történelmi tanulmányaink legkorábbi emlékei között élénken megmarad bennünk az ókori Egyiptom egzotikus képe, mégis a közhiedelemmel ellentétben, kevés szakembernek van lehetősége arra, hogy a történelemnek ezt az izgalmas korszakát kutathassa, ráadásul eredeti környezetében.

Toldi buzogánya

Műtárgykölcsönzés a múzeumkerti Arany János szoborhoz

Az egyik legnagyobb magyar szobrász a történeti hitelesség kedvéért műtárgyakat is kölcsönzött a Nemzeti Múzeumtól.

Bánó László gépészmérnök évtizedeken keresztül lappangó visszaemlékezése a koronázási szertartással kapcsolatban olyan információkat is tartalmaz, amelyekről eddig nem volt tudomása a témával foglalkozó kutatóknak.

Bronzöntő tégely vizsgálata Várvölgy, Nagy-Lázhegyről

A részletes laboratóriumi vizsgálatok kimutatták, hogy a kagylóréteg kb. 270-300 db, közel hasonló vastagságban, egyenletesen egymásra rétegzett kagylóteknőből áll.

Az oroszlán elterjedési terültének legnyugatibb határát érhette itt el. Őskori lelőhelyekről, ezzel a lelettel együtt is, eddig összesen néhány előfordulási helye vált ismertté ennek a nagyragadozónak Magyarországról.