Régészeti és Újkori szilikátrestaurátor műterem  


Az iparművészeti, valamint a telepásatásokból, sírfeltárásokból előkerült régészeti, közép-, új és legújabb kori kerámia töredékek, lelet együttesek válogatása, konzerválása, restaurálása folyik. Valamint a finom kerámiaipari termékek, fazekasáruk, fajanszok, majolikák, kályhacsempék, egyedi kerámiafajták konzerválása és bemutathatóvá tétele is itt folyik. Továbbá a festett, mázazott lüszteres, berakott, áttört és speciális technikájú tárgyak tisztítása, konzerválása, restaurálása és rekonstrukciós helyreállítása is ebben a műteremben zajlik. Ezen belül a mázas cserepek bevonatainak rögzítése, rekonstruálása, szükség esetén a műtárgyak sótalanítása, szilárdítása is szerves része a szilikát anyagok feldolgozásának. A feladatok ellátása során diagnosztizálni kell és feltárni a műtárgyak pillanatnyi állapotát a károsodások kiváltó okát, mértékét és tárgyra szabott kezelési módszer kerül felállításra. A begyűjtött adatokat, elemzéseket és természettudományos értékeléseket követően szakmai konzílium keretében - muzeológus, régész, művészettörténész - a restaurátorral közösen kerül meghatározásra a tárgyak helyreállításának és megőrzésének célja, módja, beavatkozás mértéke és menete, módszere és alkalmazott anyagai. Kezelésekről kialakított szakmai döntés, és a helyreállítás teljes folyamata képekkel és leírással kerül dokumentálásra.