Régészeti és iparművészeti kerámia és üveg restaurátor műterem


A műterem munkatársai a főként a telepásatásokból, sírfeltárásokból előkerült töredékeket, lelet együtteseket válogatják, konzerválják, restaurálják. Feladatuk a festett, berakott és speciális technikájú tárgyak tisztítása, konzerválása: a szakemberek a helyreállítások során egyedi, tárgyra szabott kezeléseket és megoldásokat alkalmaznak. A műhely tevékenységi körébe tartozik még a finom kerámiaipari termékek, fajanszok, majolikák, porcelánok valamint egyedi kerámiafajták és üveg típusok konzerválása és bemutathatóvá tétele, a szakterületükhöz tartozó gyűjteményi anyagok állományvédelme. A kollégák a munkájuk során a szakterületükhöz kapcsolódóan, folyamatosan keresik a legújabb technikai megoldásokat és a restaurálás során alkalmazható anyagokat. Követik és felhasználják a legfrissebb kutatási eredményeket a mindennapi munkájuk során. Szervesen kapcsolódnak a múzeum gyűjteményeinek állományvédelmébe. Feladatukhoz tartozik az egyes, a Nemzeti Múzeum épületében megrendezett időszaki kiállításokra kölcsönzött műtárgyak felügyelete, műtárgykörnyezeti értékeinek figyelése, közreműködés/segítségnyújtás/javaslattétel a megfelelő kiállítási környezet kialakításában vagy a Nemzeti Múzeum által kölcsönadott tárgyak kezelése.